Skip to main content
All CollectionsExport a tlač
Je možné na tlačovú zostavu vytlačiť meno alebo priezvisko používateľa, ktorý dokument tlačí
Je možné na tlačovú zostavu vytlačiť meno alebo priezvisko používateľa, ktorý dokument tlačí

Ako na tlačovej zostave zobraziť meno a priezvisko používateľa, ktorý tlačí

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, ak v ponuke Nástroje > Osoby a používatelia nastavíte aspoň jednu z možností Meno, Priezvisko, Titul pre používateľa, ktorý je prihlásený a tlačí dokument, budú sa tieto informácie tlačiť, napríklad pri faktúrach, objednávkach atď.

Nie všetky doklady však tieto informácie obsahujú, bolo by potrebné tieto tlačové zostavy upraviť.

Ak máte záujem o úpravy, obráťte sa na našu zákaznícku podporu s požiadavkou, do ktorých zostáv potrebujete pridať informácie.

Did this answer your question?