V aplikácii sú k dispozícii Doklady DPH.

Nájdete ich v ponuke Účtovníctvo -> Účtovné výstupy -> Podkladové doklady k DPH.

Dokumenty je možné vytlačiť.

Did this answer your question?