Evidencia pre účely DPH podľa § 100 zákona o DPH

Ako je možné z tejto evidencie vygenerovať výpis

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

V aplikácii sú k dispozícii Doklady DPH.

Nájdete ich v ponuke Účtovníctvo -> Účtovné výstupy -> Podkladové doklady k DPH.

Dokumenty je možné vytlačiť.

Did this answer your question?