Skip to main content
Náhrada za dovolenku z priemeru

Ako vypočítať náhradu za dovolenku z priemernej mzdy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak chceme vypočítať náhradu za dovolenku z priemeru, zvolíme v nastaveniach firmy (Moduly - Zamestnanci - Mzdy) výpočet náhrady za dovolenku z priemeru. Tu nastavíme výpočet pre všetkých zamestnancov.

Tieto informácie môžete nastaviť aj na karte jednotlivých zamestnancov v ponuke Zamestnanci - Personalistika v záložke Zamestnanie. Tu vyplnené informácie majú prednosť pred nastaveniami pre celú spoločnosť.

Ak zamestnanec ešte neodpracoval štvrťrok, je potrebné vyplniť priemerný pracovný úväzok v ponuke "Zamestnanci" - "Personalistika" na záložke jednotlivých zamestnancov na karte "Pracovné pomery". Po kliknutí na tlačidlo "Zmeniť" pridáme tzv. pravdepodobný priemerný počet zamestnancov.

Did this answer your question?