Počiatočné zostatky účtov

Ako správne zaznamenať počiatočné zostatky účtov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako nastaviť počiatočné zostatky účtov v systéme Flexi? Zistite to v nasledujúcom videu.

Did this answer your question?