Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Ako vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie v ABRA Flexi
Ako vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie v ABRA Flexi

Ako vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prechod na účtovníctvo v ABRA Flexi nie je zložitý. Na začiatku však musíte nastaviť a previesť rôzne počiatočné zostatky. V našom miniseriáli vám krok za krokom ukážeme, ako nastaviť cenník a počiatočné stavy zásob, ako preniesť neuhradené faktúry a ako nastaviť zostatky bankového účtu a pokladnice. Najlepšie je zadať všetky údaje v období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom chceme začať účtovať. Preto je potrebné najprv stanoviť toto predchádzajúce účtovné obdobie.

Kalendárny rok

Predpokladajme, že prvé účtovné obdobie, ktoré chcete zaúčtovať v systéme ABRA Flexi, je rok 2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). Musíte vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie, ktorým je rok 2017 (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017). Túto môžete vytvoriť v ponuke FirmaZmeniť alebo pridať nové účtovné obdobie. V otvorenom okne kliknite na tlačidlo Správa účtovných období. Kliknutím prejdete na zoznam účtovných období, ktoré ste zadali v systéme ABRA Flexi. Vyberte položku Nový a zadajte potrebné údaje. Vyplňte zkratku (2017), platí od dátumu (1.1.2017) a platí do dátumu (31.12.2017). Kód roku pre sériu je automaticky nastavený na rok 2017. Teraz kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

V zozname účtovných období vyberte novo vytvorené obdobie, kliknite na tlačidlo Vybrať a potvrďte.

V ľavom hornom rohu aplikácie máte teraz vybrané predchádzajúce účtovné obdobie (2017). Pomocou šípok vpravo a vľavo od vybraného obdobia môžete ľahko prepínať účtovné obdobia.

Fiškálny rok

Ak účtujete v účtovnom roku, postup je rovnaký, len musíte najprv správne upraviť počiatočné účtovné obdobie. Ak je napríklad účtovný rok nastavený od 1. júla 2018 do 30. júna 2019, musíte najprv zmeniť automaticky vytvorené účtovné obdobie 2018 (od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018). Zmenu môžete vykonať v zozname účtovných období. Kliknite na tlačidlo Zmeniť a zadajte správne dátumy Platí od dátumu (zadajte 1. júla 2018) a Platí do dátumu (zadajte 30. júna 2019).

Keď máte správne zadané aktuálne účtovné obdobie, môžete začať nastavovať predchádzajúce. Opäť kliknite na Nový a zadajte Zdroj (2017), Platí od dátumu (1. júla 2017) a Platí do dátumu (30. júna 2018). Ak chcete účtovné obdobie uložiť, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Dôležitá poznámka na záver

Pred vykonaním zmien v účtovných obdobiach musíte dôkladne preskúmať, čo vlastne chcete nastaviť. Odstránenie raz vytvoreného účtovného obdobia už nie je možné. Takisto je veľmi ťažké zmeniť účtovné obdobie, ak už existuje nasledujúce alebo predchádzajúce.

Ak sa počiatočné nastavenie nepodarí, je jednoduchšie založiť novú spoločnosť, ako sa zložito pokúšať zmeniť všetky hodnoty. Nikdy nie je neskoro začať odznova a urobiť to poriadne.

Dalšie údaje zadávate do systému ABRA Flexi až po správnom nastavení účtovného obdobia!

Did this answer your question?