Test zisťovania zmien komutovaných hodnôt

Flexi hlási rôzne hodnoty nájdené pre tieto vlastnosti

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri kopírovaní dokumentu sa môže objaviť nasledujúca tabuľka. Vo všeobecnosti upozornenie informuje o zmene hodnôt, ktoré Flexi vykonal v porovnaní s hodnotami, ktoré vložil používateľ (pôvodný dokument = Committed). Flexi aktualizuje hodnoty na Aktuálne.

Konkrétny príklad na obrázku nastane, keď má kópia dokladu iný výmenný kurz ako kurz v kóde kurzu. Flexi nastaví príslušný výmenný kurz a nahlási zmeny súm, ktoré sa prepočítajú novým kurzom.

Did this answer your question?