Webové rozhranie ABRA Flexi nie je súčasťou inštalácie. Musí sa stiahnuť z CDN, čo si vyžaduje komunikáciu s AWS S3 a AWS Cloudfront.

Did this answer your question?