Webové rozhranie a prístup na internet

Musí mať webové rozhranie prístup na internet?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Webové rozhranie ABRA Flexi nie je súčasťou inštalácie. Musí sa stiahnuť z CDN, čo si vyžaduje komunikáciu s AWS S3 a AWS Cloudfront.

Did this answer your question?