Skip to main content
Doplnok Tweak Tool

Doplnok na rýchly výber všetkých dostupných doplnkov z blogu Charlie

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Tweak Tool je doplnok vytvorený spoločnosťou Charlie Blog. Umožňuje vám rýchlo pridať akékoľvek prispôsobenia používateľa, ktoré v predvolenom nastavení Flexi nenájdete.

 • V nástroji Tweak Tool nie sú k dispozícii používateľské prispôsobenia.

 • Hromadné odpárovanie

 • Hromadné odomykanie

 • Hromadné uzamykanie

 • Hromadné vymazanie

 • Odstránenie používateľských tlačidiel

 • Hromadné zrušenie vybraných záznamov

 • Odosielanie e-mailov cez webové rozhranie

 • Tlačidlo na kontrolu dodržiavania DPH

 • Automatické párovanie vybraných dokumentov

 • Automatické vysielanie podľa definovaných pravidiel

 • Packagebot

 • Kliknutia na Flexi (webové rozhranie)

 • Prehľad zmien v chýbajúcich záznamoch

 • Požiadavky používateľov

 • Formuláre (modré, s čiarovými kódmi...)

 • Pokročilá parametrizácia

 • ...A ďalšie...

  Po aktivácii sa doplnok zobrazí v ponuke Nástroje - Osoby a používatelia:

Stlačením tlačidla "TWEAK TOOL" zobrazíte tento prehľad:

Zaškrtnutím políčka si vyberiete, ktoré doplnky sa majú zobraziť a v ktorých spoločnostiach.__________________________________________________________________Další doplňky na: www.flexibee.eu/doplnky

Did this answer your question?