Skip to main content
All CollectionsInštalačná príručka
Inštalácia na Linux (DEB)
Inštalácia na Linux (DEB)

Ako nainštalovať Flexi na Ubuntu, Kubuntu, Debian

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inštalácia

Z webovej stránky stiahnite inštalačný balík s príponou deb a dvakrát naň kliknite. Zobrazí sa okno inštalácie balíka a kliknite na tlačidlo Odinštalovať balík.

Spustí sa proces inštalácie, počas ktorého sa vás opýta, či si želáte nainštalovať Flexi iba na miestny (lokálny) počítač, alebo či chcete vykonať sieťovú inštaláciu. Vyberte typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Prechod.

Ak ste vybrali sieťovú inštaláciu, v ďalšom kroku sa zobrazí otázka, či chcete vykonať inštaláciu klienta alebo servera. Klient obsahuje klientsku aplikáciu na prácu s účtovníctvom a server obsahuje dátové úložisko (databázový server), ku ktorému sa klienti pripájajú a kde sa ukladajú údaje účtovaných spoločností. Po výbere kliknite na tlačidlo Predaj.

Nasledujúcim krokom je inštalácia, ktorá môže trvať až niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho počítača. O výsledku inštalácie budete informovaní v samostatnom dialógovom okne.

Odinštalovanie

V prostredí Gnome v ponuke Systém - Správa otvorte Správcu balíkov Synaptic. Najprv budete požiadaní o zadanie hesla správcu. Po jeho zadaní sa otvorí okno správcu a pomocou tlačidla Vyhľadať nájdite balík flexi. Potom ho vyberte a z miestnej ponuky vyberte položku Odstrániť. Potom kliknite na tlačidlo Použiť v lište.

Vtedy sa zobrazí otázka, či chcete balík odstrániť. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Počas procesu odinštalovania sa zobrazí otázka, či požadujete odstrániť aj fakturované údaje spoločnosti. Začiarknite príznak, ak chcete odstrániť Flexi zo systému vrátane všetkých fakturovaných údajov spoločnosti. V opačnom prípade ponechajte túto možnosť nezačiarknutú a kliknite na tlačidlo Preposlať.

O výsledku odinštalovania budete informovaní v záverečnom dialógu odinštalovania.

Inštalácia a odinštalovanie z príkazového riadku

Inštaláciu a odinštalovanie systému Flexi možno vykonať aj z príkazového riadku. Otvorte okno terminálu a pomocou príkazu sudo gdebi Flexi_2020.3.0.7_all.deb nainštalujte balík. Potom použite sudo apt-get remove Flexi na odinštalovanie Flexi. Počas procesu inštalácie a odinštalovania budete vyzvaní, ako keby ste inštalovali prostredníctvom grafického rozhrania.

V distribúcii Debian musí byť nainštalovaný balík gdebi.

Aktualizácia balíka

Odinštalovaný balík automaticky kontroluje dostupnosť novšej verzie rovnakým spôsobom ako ostatné balíky v distribúcii a ak je k dispozícii novšia verzia, ponúkne ju na inštaláciu.

Kľúč na stiahnutie

Kľúč, ktorý sa používa na podpisovanie balíkov a úložísk, sa automaticky nainštaluje pri prvej inštalácii. Ak ho chcete stiahnuť ručne, spustite tento príkaz:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 70E18E2B

Tento príkaz je potrebné spustiť, ak sa vyskytne chyba:

W: Chyba GPG: http://www.winstrom.eu Flexi Release: nasledujúce podpisy nebolo možné overiť, pretože verejný kľúč nie je k dispozícii: NO_PUBKEY 13A6F35970E18E2B

Inštalácia siete

Did this answer your question?