Nastavenia servera SMTP v aplikácii
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

V počítačovej aplikácii môžete nastaviť server SMTP v ponuke Nástroje -> Nastavenia servera SMTP. Aby mal používateľ prístup k tejto funkcii, musí mať rolu ADMIN s právami servera - Prístup ku všetkým spoločnostiam.

Popis polí:

  • Adresa servera - Vaša alebo externá adresa servera SMTP.

  • Port servera - Port servera SMTP.

  • Používateľ - E-mailová adresa používateľa. (ak server SMTP vyžaduje overenie)

  • Heslo - Heslo pre e-mailovú adresu používateľa. (ak server SMTP vyžaduje overenie)

  • Predvolený odosielateľ - podľa vyššie uvedeného vzoru môžete pridať meno odosielateľa alebo môžete ponechať len e-mailovú adresu.

  • Zabezpečenie pripojenia - režim zabezpečenia pre komunikáciu SMTP.

Tlačidlo Odoslať testovací e-mail zobrazí výzvu na zadanie e-mailovej adresy, na ktorú by mal prísť testovací e-mail, ak je všetko správne nastavené.

Poznámky:

Ak používate server SMTP spoločnosti Google, na adrese musíte v nastaveniach služby Gmail povoliť nasledujúcu možnosť, inak sa zobrazí chybové hlásenie.

G Suite -> Správa konta Google -> Zabezpečenie -> Povolenie prístupu pre menej bezpečné aplikácie

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?