Skip to main content
Česká spořitelna

Česká spořitelna - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V tomto článku nájdete návod, ako načítať bankové výpisy do Flexi stiahnuté z Českej spořitelny a ako vytvoriť platobné príkazy, ktoré sa načítajú a odosielajú z elektronického bankovníctva.

Flexi pre Českú sporiteľňu podporuje nasledujúce formáty.

S pomocou našich zákazníkov sme overili funkčnosť nasledujúcich formátov: MultiCash (cp852)

Čítanie bankových výpisov

Najprv si musíte vo Flexi nastaviť bankový účet. Nastavenia nájdete v ponuke Peniaze > Zoznam bankových účtov, kde si vytvoríte nový účet.

Podstatnú pozornosť venujte nastaveniu čísla účtu, formátu súborov, priečinkov a prípon súborov. Súbory stiahnuté z aplikácie banky musia byť umiestnené v uvedenom priečinku. Potom môžete jednoducho načítať výpisy v zázname banky pomocou tlačidla Služby > Získať výpisy.

________________________________________________

Vytváranie platobných príkazov

Ak máte všetko správne nastavené podľa priloženého obrázka, exportujte platobný príkaz pomocou tlačidla Odoslať na príkaze.

Nynie už len zostáva dokončiť sprievodcu exportom, v ktorom vyberieme elektronický formulár objednávky. Stačí sledovať náhľad súboru a po dokončení sa príkaz uloží do nastaveného priečinka.

________________________________________________

Základné nastavenie elektronickej banky si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Návod na stiahnutie bankových výpisov a vytvorenie platobného príkazu nájdete tu:

Ak tu nájdete nejaké nepresnosti, napíšte nám prosím email.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?