Práva na viditeľnosť údajov

Ako nastaviť práva používateľov

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

V systéme Flexi môžete nastaviť roly a práva pre osoby s možnosťou prihlásenia do vašej spoločnosti, pričom im môžete obmedziť editáciu, zakázať prístup alebo povoliť len čítanie v určitých sekciách.

Nanešťastie, ak máte licenciu BASIC alebo BUSINESS, nemáte možnosť nastaviť "Práva na viditeľnosť údajov". Môžete však zmeniť užívateľské roly.

Zmena rolí používateľa: Nástroje -> Používateľské roly (tu je zoznam už prednastavených rolí z Flexi - prednastavené roly nemôžete meniť) -> Nová -> vyberte rolu, ktorá je najbližšie vašej predstave (je lepšie práva odoberať ako pridávať - ušetrí vám to veľa práce) -> v novom okne sa vám automaticky zobrazí prednastavený zástupca a názov (musíte ich premenovať, pretože 2x rovnako pomenované roly nie je možné uložiť) -> vyberte prístup (najlepšie ten, o ktorom ste sa rozhodli, že je najbližšie k vašej predstave) -> tu už len upravujete podľa možností Plný prístup - Len na čítanie - Neprístupný - Rozšírený prístup

Po úprave používateľskej role: Nástroje -> Používateľské role -> tu vytvoríte nového používateľa -> Prostredníctvom používateľských rolí vyberieme rolu, ktorú sme pre neho vytvorili

Ak ste držiteľom licencie PREMIUM, môžete upraviť "Práva na viditeľnosť údajov" priamo v časti Osoby a používatelia.

Vytvorenie novej používateľskej roly: Nová -> Musíte vyplniť prihlasovacie meno a heslo, typ používateľa a používateľskú rolu -> Potom určíte práva prostredníctvom Právo na viditeľnosť údajov-> tu môžete voľne meniť prístupy/úpravy/prezeranie (Opäť platí, že lepšou možnosťou je vybrať používateľskú rolu, aby ste mali väčšiu pravdepodobnosť odstránenia práv)

Did this answer your question?