Equa bank

Equa bank - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V tomto článku nájdete návod, ako načítať bankové výpisy do Flexi stiahnuté z Equa bank a ako vytvoriť platobné príkazy, ktoré sa načítajú a odosielajú z elektronického bankovníctva.

Flexi pre Equa bank podporuje nasledujúce formáty: ABO

> pre príkazy s .gpc
> pre príkazy s .kpc

S pomocou našich zákazníkov sme overili funkčnosť nasledujúcich formátov: ABO

> pre príkazy s .gpc
> pre príkazy s .kpc

Čítanie bankových výpisov

Najprv si musíte vo Flexi nastaviť bankový účet. Nastavenia nájdete v ponuke Peniaze > Zoznam bankových účtov, kde si vytvoríte nový účet.

Pozornosť venujte najmä nastaveniu čísla účtu, formátu súborov, priečinkov a prípon súborov. Súbory prevzaté z aplikácie banky musia byť umiestnené v uvedenom priečinku. Potom môžete jednoducho načítať výpisy v zázname banky pomocou tlačidla Služby > Získať výpisy.


________________________________________________

Vytváranie platobných príkazov

Ak máte všetko správne nastavené podľa priloženého obrázka, exportujte platobný príkaz pomocou tlačidla Odoslať na príkaze.

Nynie už len zostáva dokončiť sprievodcu exportom, v ktorom vyberieme elektronický formulár objednávky. Stačí sledovať náhľad súboru a po dokončení sa príkaz uloží do nastaveného priečinka.

________________________________________________

Základné nastavenie elektronickej banky si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Stiahnutie bankového výpisu a vytvorenie platobného príkazu môžete sledovať tu:

Ak tu nájdete nejakú nepresnosť, napíšte nám email.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?