Modul obsahuje informácie o zamestnancoch firmy - osobné údaje, vzdelanie, mzdy atď. Umožňuje triediť zamestnancov do skupín. Pomocou neho môžete vytvárať tlačové a elektronické výstupy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, finančné úrady (dôchodkové sporenie, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch). Mzdové výstupy umožňujú vytvárať množstvo prehľadov, napríklad o mzdách, čerpaní dovoleniek atď.

Did this answer your question?