Počiatočné zostatky na účtoch

Účtovníctvo - počiatočné zostatky účtov

Tento formulár použijete, ak ste vo FlexiBee nový, napríklad pri prechode z iného účtovného systému. Pri inicializácii nasledujúceho účtovného obdobia sa hodnoty automaticky vyplnia konečným stavom obratov účtov z predchádzajúceho účtovného obdobia. Hoci je možné prenesené hodnoty opraviť, z dôvodu kontinuity ich neodporúčame opravovať.


Tlačidlom "Nový" otvoríte nový formulár:

Did this answer your question?