Skip to main content
Ovládanie programov - Menu

Horný panel menu aplikácie na pracovnej ploche

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, menu je tretia možnosť ovládania programu, ktorá ponúka najširší rozsah použitia. Ponúka aj tie možnosti, ktoré sa vypĺňajú pri zakladaní novej spoločnosti. Na hornej lište sú k dispozícii tieto moduly:

Súvisiace

Did this answer your question?