All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Pri spustení sa objaví chyba aplikácie - Nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie
Pri spustení sa objaví chyba aplikácie - Nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie

Technické detaily chyby: operácia zamietnutá

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Aplikácia pravdepodobne nemá prístup na zápis do priečinka .winstrom

Najprv spustite ladiacu aplikáciu, aby ste získali podrobnejšie informácie o chybe. Tieto informácie môžete poslať na overenie technickej podpore.

V ladiacich výpisoch je pravdepodobne chyba:

ERROR WSAppSettingsHelper:133 - java.io.IOException: operácia zamietnutá
ERROR LoginDialog:290 - en.winstrom.config.WSAppSettingsHelper$WSAppSettingsException: nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie

Linux:

Prekontrolujte pomocou ls -Al ~/.winstrom/ správu priečinkov, pravdepodobne chýbajú niektoré oprávnenia.

Okná:

Súbor nájdete tu:c:\Users\{meno používateľa v OS}\.winstrom\
Kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte Vlastnosti, aby ste zistili oprávnenia.

Did this answer your question?