Postup stiahnutia bankových výpisov. Ukážka jednoduchého vytvorenia platobného príkazu + možnosti tlače.

Did this answer your question?