Skip to main content
Platobný príkaz

Ako vytvoriť platobný príkaz v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobný príkaz je možné vytvoriť prostredníctvom REST API pomocou klasickej operácie HTTP PUT alebo POST na zázname /c/{firma}/prikaz-k-uhrade.

Príklad vytvorenia platobného príkazu vo formáte XML:

<?xml version="1.0"?>

Pokročilejšie operácie

GET

/c/{firma}/prikaz-k-uhrade/{id}/stazeni
?data-from-header= možnosti: true, false

Získa súbor s elektronickým popisom platobného príkazu vhodným na odoslanie do banky.
Voliteľný parameter dat-pay-from-headermožno použiť na ovplyvnenie nastavenia možnosti dátumu splatnosti v hlavičke objednávky.

GET

/c/{spoločnosť}/platobný príkaz/{id}/odoslať-fio
?dat-splat-from-header= možnosti: true, false

Odosiela platobný príkaz online (len Fio banka s online pripojením).
Voliteľný parameter dat-splat-z-headermožno použiť na ovplyvnenie nastavenia možnosti dátumu splatnosti v hlavičke objednávky.

PUT/POST

/c/{firma}/order-to-pay/{id}/delete-sent

Zruší stav odoslania objednávky.

Did this answer your question?