All Collections
Inštalačná príručka
Inštalácia na Linux (RPM)
Inštalácia na Linux (RPM)

Ako nainštalovať Flexi na Linux Fedora, CentOS, RedHat

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inštalácia

Na webovej stránke stiahnite inštalačný balík s príponou RPM pre vašu distribúciu a kliknite naň. Zobrazí sa okno inštalácie balíka a kliknite na tlačidlo Inštalovať balík.

Potom nasleduje inštalácia, ktorá môže trvať až niekoľko minút v závislosti od rýchlosti vášho počítača.
Potom budete vyzvaní, či chcete balík nainštalovať.

V tomto okamihu sa stiahnu potrebné knižnice.

Odinštalovanie

Otvorte Inštaláciu balíka, ktorú v prostredí Gnome nájdete v ponuke Systém. Najprv budete vyzvaní na zadanie hesla správcu, po jeho zadaní sa zobrazí okno správcu. Vyberte časť Inštalácia a pomocou filtra vyhľadajte balík flexi. Potom stlačte tlačidlo Odstrániť a potom tlačidlo Použiť.

Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa zobrazí otázka, či chcete balík odstrániť. Ak áno, kliknite na tlačidlo Použiť.

Inštalácia a odinštalovanie z príkazového riadku

Flexi možno nainštalovať a odinštalovať aj z príkazového riadka. Otvorte okno terminálu a pomocou príkazu v tabuľke nižšie nainštalujte balík.

Operačný systém

Inštalácia

SUSE

gpk-install-local-file Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm
sudo /sbin/yast2 --install Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm

Fedora + CentOS

sudo yum install --nogpg Flexi-2020.3.0.7-1.noarch.rpm

Príkazom odinštalujete systém Flexi.

Operačný systém

Odinštalovanie

SUSE

sudo /sbin/yast2 --remove Flexi

Fedora + CentOS

sudo yum remove Flexi

Aktualizácia balíka

Odinštalovaný balík automaticky kontroluje, či nie je k dispozícii novšia verzia ako ostatné balíky v distribúcii, a ak je k dispozícii novšia verzia, ponúkne ju na inštaláciu.

Inštalácia siete

Did this answer your question?