Skip to main content
All Collections
Inštalačná príručka
Inštalačná príručka

Táto časť obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu systému ABRA Flexi na rôzne operačné systémy, jeho aktualizáciu a odinštalovanie.