Skip to main content
Inventár - aktualizácia stavov

Aktualizácia inventárnych stavov programu v rozhraní REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podobne ako v aplikácii pre stolové počítače umožňuje rozhranie API aktualizovať programové stavy inventárnych položiek.

Aktualizácie stavu sú k dispozícii na adrese URL:

/c/{spoločnosť}/inventory/{id}/update-states

{company} - nahraďte ID vašej spoločnosti

{id} - nahraďte svojím inventárnym ID

Vráti 200 OK bez tela odpovede, ak bola aktualizácia úspešná.

V prípade chyby vráti 400 Bad request s chybovou správou v tele odpovede.

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": false,
    "message": "Record not found in data source: Inventory#5"
  }
}
Did this answer your question?