Skip to main content
Inventúra - Generovanie dokumentov

Generovanie inventarizačných rozdielov prostredníctvom rozhrania REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podobne ako v aplikácii pre stolové počítače môžete prostredníctvom rozhrania API generovať dokumenty (inventarizačné rozdiely) z inventúry.

Generovanie inventarizačných dokumentov je k dispozícii na adrese URL:

/c/{firma}/inventory/{id}/generate-documents

{company} - nahraďte ID vašej spoločnosti

{id} - nahraďte svojím inventárnym ID


Generovanie dokladu má povinný parameter typeDoclId, ktorého hodnota musí byť číselné ID subjektu z evidencie typu zásoby-pohyb . Preto potrebujete ID typu skladového dokladu.

Príklad:

vráti 200 OK a v tele

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": true,
    "message": "Documents were successfully generated."
  }
}

alebo 200 OK a v tele

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": true,
    "message": "Po\u010das invent\u00fary nevznikol \u017eiadny invent\u00farny rozdiel."
  }
}

V prípade chyby vráti 400 Bad request a v tele napr.:

null
Did this answer your question?