Rozhodli ste sa používať ABRA Flexi v cloude a nechcete sťahovať žiadne súbory aplikácie do svojho počítača? Do webového rozhrania sa prihlásite pomocou adresy svojej cloudovej inštancie. V prípade cloudu môžete tieto údaje získať kliknutím na odkaz zákazníka, ktorý vám bol zaslaný (pozri obrázok).

V prípade vlastného servera je to IP adresa alebo názov servera a port, ktoré pridelil správca IT.

Nasleduje zadanie e-mailu a vytvorenie používateľa + hesla na prihlásenie.

Po prihlásení sa otvorí webové rozhranie a zobrazí sa výzva na vytvorenie spoločnosti.

Did this answer your question?