Znalostná databáza webových aplikácií (WUI)

Často kladené otázky a znalostná databáza webových aplikácií Flexi

Stanislav Kurinec avatar Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar +2
60 articles in this collection
Written by Stanislav Kurinec, Ota Rádl, Lenka Haringerová and 2 others
Nastavenia aplikácie

Typy dokumentov - WUI

Aké sú typy dokumentov, ako ich používať a ako si uľahčiť prácu vo webovej aplikácii?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Triedenie a filtrovanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi

Ako zmeniť poradie a filtrovanie stĺpcov v agende vo webovej aplikácii?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pridanie série dokumentov

Vo webovom rozhraní nie je možné pridávať série dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozšírené vyhľadávanie vo webovej aplikácii ABRA Flexi

Vracia našepkávač príliš veľa alebo príliš málo výsledkov? Ako ju zlepšiť?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zriaďovanie stredísk

Ako nastavím stredisko na faktúre vo webovej aplikácii?
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Prepínanie agend

Ako sa pohybovať v agendách webovej aplikácie
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Stĺpce v zoznamoch

Ako vybrať stĺpce, ktoré sa majú v zozname zobraziť, a nastaviť ich poradie
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Pridávanie a odstraňovanie polí vo formulári

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Moje spoločnosti

Ako môžem zmeniť spoločnosť, ktorej sa účtujem vo webovej aplikácii
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Prílohy v dokumentoch

Ako pridať prílohu k dokumentu vo webovej aplikácii
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Výber z číselníkov

Dials vo webovej aplikácii
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Výber spoločnosti v doklade a zmena jej údajov

Nastavenie spoločnosti na doklade vo webovom rozhraní
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Hromadná tlač a mazanie faktúr

Hromadné operácie vo webovej aplikácii
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Nastavenia polí formulára

Kde nájdem výber a úpravu polí formulára vo webovej aplikácii
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Založenie novej spoločnosti (WUI)

Vytvorenie novej spoločnosti vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prepnutie jazyka

Ako prepnúť jazyk vo webovom rozhraní ABRA Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Modul: sklad

Minimálne zásoby - WUI

Ako nastaviť minimálnu zásobu na skladových kartách a aké je jej následné použitie vo webovej aplikácii?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové skupiny

Individuálne ceny pre skupiny zákazníkov. Pokyny na nastavenie vo webovom rozhraní.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ceny v oblasti WUI - individuálne ceny

Individuálne predajné ceny, individuálne nákupné ceny, pevné ceny v cudzej mene. Nastavenia vo webovom rozhraní.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ceny v oblasti WUI - zľavy

Ako nastaviť zľavy v rámci dokumentu alebo jeho položiek? Pokyny pre webové rozhranie.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové kurzy

Prepočet cien výrobkov v miestnej mene podľa výmenného kurzu. Nastavenia pre webové rozhranie.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové úrovne

Práca s cenovými úrovňami, tvorba predajnej ceny podľa marže z nákupnej ceny alebo zľavy z predajnej ceny z pohľadu webového rozhrania.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prenos - WUI

Ako vytvoriť prevodník vo webovom rozhraní?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Výrobné čísla - WUI

Ako a v ktorých dokladoch môžem pracovať s výrobnými číslami z webového rozhrania?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Inventár - webové rozhranie

Ako vytvoriť inventár vo webovom rozhraní?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Stav zásob k dátumu vo webovej aplikácii

Ako zobraziť stav zásob k dátumu vo webovom rozhraní?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pohyby zásob vo webovej aplikácii

Ako pracovať s príjmami, platbami a prevodmi vo webovom rozhraní?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zavedenie cenníka (WUI)

Ako implementovať cenník vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: peniaze

Zoznam bankových účtov (WUI)

Kde môžem nájsť a upraviť bankové účty vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zoznam pokladní (WUI)

Kde sa nachádza zoznam všetkých pokladníc, ktoré spoločnosť používa vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné párovanie

Ako vykonať hromadné párovanie vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Manuálne párovanie dokumentov v rovnakej mene

Ako spárovať doklady v rovnakej mene vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické porovnávanie dokumentov

Ako automaticky spárovať dokumenty vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

IBAN a BIC sa nezobrazujú v zozname bankových účtov

Ako nastaviť IBAN A BIC pre bankový účet vo webovej aplikácii
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vytváranie pokladníc a bankových účtov (WUI)

Ako vytvoriť novú pokladňu alebo bankový účet vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Doplnenie pokladnice a bankového účtu počas prechodu na ABRA Flexi (WUI)

Ako pridať zostatky pokladnice a bankového účtu pri prechode na ABRA Flexi vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie dokumentov

Návod na manuálne a automatické párovanie dokumentov vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: účtovníctvo

Inventarizácia nákladov a výnosov (WUI)

Účtovný výstup Prehľad nákladov a výnosov vo webovom rozhraní
Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Pohyby na účtoch (WUI)

Účtovná správa Pohyby na účtoch vo webovom rozhraní
Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Obratová inventúra vopred (WUI)

Vytvorenie obratovej súvahy vo webovom rozhraní
Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Prepočet zostatkov na účtoch v systéme WUI

Ako spustím prepočet zostatkov na účtoch vo webovom rozhraní?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Kontrola a vyplnenie účtovnej osnovy (WUI)

Preskúmanie a doplnenie účtovnej osnovy (pre vedenie účtov), účtovných pravidiel pre DE
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Slovníky - Účtovníctvo - Účtová osnova (WUI)

Práca s účtovným plánom vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Slovníky - Účtovníctvo - Účtovné obdobie (WUI)

Účtovné obdobia vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako získať nezaplatené a neodpočítané zálohy alebo GST do systému Flexi

Nezaplatené/vrátené zálohy, platobné poukazy na daň - neodpočítané alebo čiastočne odpočítané
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako vytvoriť nové typy dokumentov a série dokumentov v rozhraní WUI

Vytvorenie nových typov dokumentov a radov dokumentov vo webovom rozhraní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago