All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Nastavenia aplikácie
Používateľské roly vs. rozšírené používateľské práva (práva na viditeľnosť údajov)
Používateľské roly vs. rozšírené používateľské práva (práva na viditeľnosť údajov)

Aký je rozdiel medzi základnými rolami používateľov a rozšírenými právami?

Daniel Matějka avatar
Written by Daniel Matějka
Updated over a week ago

Používateľské roly

Vo všetkých našich variantoch(Basic, Business, Premium) máte možnosť definovať prístup používateľov prostredníctvom štandardných používateľských rolí, t. j. akéhosi horizontálneho rozdelenia prístupu (Pracovná plocha: Nástroje - Používateľské roly). Priamo v systéme je niekoľko preddefinovaných rolí (skladník, účtovník, správca atď.), takže si môžete vybrať alebo vytvoriť rolu úplne vlastnú. Najlepším postupom pri úprave rolí je začať od existujúcej roly, ktorá najlepšie vyhovuje, skopírovať ju a upraviť pre svoje potreby. Určite to bude rýchlejšie riešenie, ako znova nastavovať úlohu. Takto môžete ovplyvniť prístupy v rámci modulov a podmodulov. To znamená, že používateľ môže mať plný prístup, prístup len na čítanie alebo možno sekciu vôbec nevidieť. Prístup je možné ďalej spresniť tak, aby používateľ mohol vykonávať len určité funkcie (napr. pridávať nové doklady do faktúr, ale nemohol upravovať alebo mazať existujúce doklady, alebo zabrániť viditeľnosti nákupných cien atď.).

Rozšírené prístupové práva (= práva na viditeľnosť údajov)

Najvyšší variant Premium navyše zahŕňa tzv. práva na viditeľnosť údajov, teda akési vertikálne členenie prístupu, t. j. definície ešte viac do hĺbky. Túto funkciu nájdete v spomínanom variante Premium priamo v detaile používateľa (Pracovná plocha: Nástroje - Ľudia a používatelia - Upraviť používateľa - karta Prihlásenie - Práva na viditeľnosť údajov). Takto môžete nastaviť, aby mal skladník prístup len k určitému skladu, obchodník len k určitému typu vystavených faktúr, účtovník len k určitému výberu bankových účtov atď.

Kombináciou štandardných rolí používateľov a práv na viditeľnosť údajov tak môžete definovať prístup pre každého používateľa presne podľa svojich potrieb.

Did this answer your question?