Príspevok na karanténu

Ako zadať karanténny príspevok do mzdovej agendy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vo verzii 2021.4.0 bola pridaná podpora pre povolenie karantény - takzvané povolenie izolácie.

Ak zamestnanec vstúpil do karantény v období od 1. marca 2021 do 30. apríla 2021, má nárok na karanténny príspevok až do výšky 350 Kč/deň.

Príspevok môžeme zadať v ponuke Aktualizácia miezd, kde klikneme na príslušného zamestnanca a na záložke Sociálne poistenie klikneme na tlačidlo Nový a pridáme zložku PRÍSPEVOK NA KARANTÉNU - tu do poľa Suma zadáme celkovú výšku karanténneho príspevku vyplateného zamestnancovi v danom mesiaci. Suma sa musí vypočítať ručne, pretože existuje mnoho podmienok na vyplatenie tohto príspevku, a preto nebolo možné výpočet automatizovať. Táto úľava zvýši sumu, ktorá sa má zaplatiť, nemá vplyv na výšku daní, SP, ZP. O tento príspevok sa znížia príspevky spoločnosti na sociálne zabezpečenie.

Did this answer your question?