V niektorých inštaláciách na Big Sur MacOs sa vyskytuje problém s filtrami. Filtre a hlásenia sa otvárajú na karte namiesto vyskakovacieho okna. Nemôžete zadávať hodnoty a aplikácia sa musí vypnúť. Ide o chybu v aktualizácii jazyka Java.

Riešenie je v nastaveniach systému macOS. V ponuke Predvoľby systému > Všeobecné nesmie byť nastavená hodnota Preferovať panely: vždy. Táto hodnota spôsobuje uvedený problém. Nastavte túto hodnotu na"celú obrazovku".

Did this answer your question?