All Collections
O programe
Zobraziť celú verziu
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5
Počítačová aplikácia - novinka vo verzii 2021.5

16.4.2021 - Účtovanie zásob metódou B, vylepšenia šablón e-mailov, požiadavky na výdaj zásob, opravy chýb

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prehľad zmien v systéme ABRA Flexi (16. apríla 2021):

Nové funkcie

 • Účtovanie zásob metódou B
  V systéme ABRA Flexi je teraz možné účtovať zásoby spôsobom B. V nastaveniach na karte Moduly - Sklad sa nachádza možnosť "Odoslať sklad do účtovníctva". Zrušením začiarknutia tejto možnosti sa prepnete do režimu B. V tomto nastavení musíte začať používať typy skladových dokladov, ktoré nie sú účtovné.V režime B sa všetky náklady na obstaranie zásob účtujú priamo do spotreby v priebehu roka. Až na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a zaúčtuje sa aktuálny zostatok.

Zlepšenia

 • Vylepšená použiteľnosť e-mailových šablón
  - E-mailová šablóna nezobrazuje hodnoty vlastností, ku ktorým používateľ nemá prístup na čítanie -
  Úprava šablóny umožňuje náhľad šablóny vyplnenej vzorovými údajmi alebo záznamom vybraným používateľom -
  V šablóne možno použiť všetky konštrukcie jazyka šablón FreeMarker.

 • Inventárne záznamy zohľadňujú požiadavky na výdaj.
  - Stav programu v inventúre teraz zodpovedá stavu skladovej karty v deň začatia inventúry, pričom sa zohľadnia požiadavky na výdaj vykonané počas daného obdobia. Nie je preto bezpodmienečne nutné aktualizovať požiadavky na výdaj pred začiatkom inventúry. V prípade potreby sa na inventúrnom doklade vyrovnajú požiadavky z aktuálneho obdobia (ako nákupná cena sa použije prvá dostupná nákupná cena: priemerná cena zo skladovej karty, posledná nákupná cena zo skladovej karty alebo nákupná cena z cenníka)
  . Z technického hľadiska nie je možné zúčtovať požiadavky na zásoby nahromadené zo skladových kariet z predchádzajúcich období.

Opravy chýb

 • Oprava výpočtu dovolenky v mzdách
  - Oprava výpočtu odpracovaných týždňov na účely krátenia dovolenky, ak zamestnanec odpracoval len časť roka. Predtým sa používalo matematické zaokrúhľovanie, teraz sa vypočítané týždne správne zaokrúhľujú nadol. Predtým bolo krátenie dovolenky založené na kalendárnych dňoch, teraz je založené na pracovných dňoch. Vo výplatnej páske sa v tomto prípade po výpočte mzdy opraví hodnota zostávajúcej dovolenky -
  Pri zadávaní skončenia pracovného pomeru sa nesprávne znížila dovolenka za predchádzajúci rok.

 • Pri vytváraní kópie prijatej objednávky sa skopíroval aj stav rezervácie bez ohľadu na stav zásob. Teraz sa pre kópiu objednávky vykoná štandardná aktualizácia rezervácií podľa nastavení režimu ako pre novovytvorenú objednávku.

 • Služba Rezervácie neponúka položky, ktoré sú rezervované pre toho istého zákazníka, ale sú priradené k inej objednávke.

 • Pri kroku precenenia neuhradených dokladov v účtovníctve mohlo dôjsť k aplikačnej chybe, ak pre cudziu menu nebol k dispozícii výmenný kurz.

 • Ak sa v jednom zdaňovacom období použilo viac rôznych riadkov DPH s rovnakým kódom (napr. 001-004 platný do roku 2019 a 001-004 platný od roku 2020), do priznania DPH (výstup PDF a XML) boli nesprávne zahrnuté len doklady s novším riadkom DPH.

 • Ak sa súbor so zoznamom centrálnych serverov nedá načítať, zobrazí sa chyba. Predtým by sa vyskytla interná chyba aplikácie.

 • Opravené filtrovanie podľa štítku v agendách Stav skladu k dátumu a ostatných agendách.

Did this answer your question?