Aktualizácia jazyka Java na serveri so systémom Windows

Po aktualizácii Javy je možné spustiť Flexi na serveri, ale nie na iných zariadeniach.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Stalo sa vám, že po aktualizácii Javy na serveri nemôžete spustiť Flexi na iných zariadeniach, ale na samotnom serveri áno? V tomto prípade je možné, že bola nainštalovaná nepodporovaná verzia Javy alebo brána Firewall bráni komunikácii na porte 5434 po aktualizácii. Skontrolujte, či:

1. Skontrolujte verziu jazyka Java:

Je potrebné mať podporovanú verziu jazyka Java, ktorú môžete zistiť prostredníctvom systémových požiadaviek. Ak Java po aktualizácii nespĺňa tieto požiadavky, je potrebné preinštalovať Java na podporovanú verziu.

Ak po preinštalovaní Java Flexi stále nemožno spustiť na iných zariadeniach, skontrolujte bránu firewall.

2. Skontrolujte bránu firewall:

Najprv dočasne vypnite bránu firewall a skúste sa znova prihlásiť. V prípade, že prihlásenie prebehlo v poriadku, nastavte v bráne firewall pravidlo portu TCP 5434 na serveri.

Did this answer your question?