Skip to main content
ČSOB

ČSOB - načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tomto článku vám ukážeme, ako načítať bankové výpisy do Flexi stiahnuté z ČSOB a ako vytvoriť platobné príkazy, aby ste ich mohli načítať a odoslať z elektronického bankovníctva.

Flexi pre ČSOB podporuje tieto formáty: MultiCash (utf-8), ABO, SEPA XML

Na načítanie zahraničných výpisov použite formát MultiCash (utf-8).

Na získanie domácich výpisov použite formát ABO.

Na generovanie zahraničných platobných príkazov používajte formát SEPA XML.

Na generovanie domácich úhrad použite formát ABO.

Načítanie bankových výpisov

Nastavenie bankového účtu v systéme Flexi

Najprv si musíte nastaviť bankový účet v systéme Flexi. Nastavenia nájdete v časti Peniaze > Zoznam bankových účtov na vytvorenie nového účtu.

Venujte osobitnú pozornosť nastaveniu čísla účtu, formátu súborov, priečinkov a prípon súborov. Súbory prevzaté z aplikácie banky musíte umiestniť do uvedeného priečinka. Potom môžete jednoducho načítať výpisy v zázname banky pomocou tlačidla Služby > Získať výpisy.

________________________________________________

Vytváranie platobných príkazov

Ak máte všetko správne nastavené podľa priloženého obrázka, exportujte platobný príkaz pomocou tlačidla Odoslať na príkaze.

Potom už zostáva len dokončiť sprievodcu exportom, v ktorom vyberieme elektronickú formu objednávky.

Potom nasleduje iba náhľad súboru a po dokončení sa objednávka uloží do nastaveného priečinka.

Nastavenia bankového účtu vo webovom rozhraní

Vo webovom rozhraní sú nastavenia bankového účtu podobné nastaveniam v počítačovej aplikácii. Účet sa nastavuje v ponuke Zoznam bankových účtov, kde kliknutím na príslušnú položku účet rozbalíte.

V ďalšom okne opäť nastavíme číslo účtu a kód banky, formát a cestu pre výpisy a príkazy:

________________________________________________

Základné nastavenia elektronickej banky si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Tu si môžete stiahnuť bankové výpisy a vytvoriť platobný príkaz:

Ak tu nájdete nejaké nepresnosti, pošlite nám e-mail.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?