ABRA Flexi postupuje při zaokrouhlování podle pokynů vydaných k jednotlivým tiskopisům.

Pokyny uvádějí, že přiznání DPH se v jednotlivých řádcích zaokrouhluje matematicky na koruny, pokyny k souhrnnému hlášení vyžadují zaokrouhlení na koruny nahoru.

Našli jste odpověď?