Variabilní symbol se vždy primárně získává z interního čísla dokladu (při standardním vytváření faktury).

Modul odběratelských smluv však umožňuje přiřadit variabilní symbol přímo ke smlouvě, tedy všechny následně vytvořené faktury z této smlouvy budou obsahovat variabilní symbol uvedený právě na zmiňované smlouvě.

Více informací o modulu odběratelských smluv naleznete v dokumentaci.

Našli jste odpověď?