Flexi technicky umí spočítat mzdu pouze za celé měsíce.

Postup jak tuto situaci řešit, je následující:

1) v personalistice si mzdové složky zadáme dle skutečnosti (kvůli evidenci) tj. První mzdovou složku ukončíme např. K 20.11.17 a novou s novým platovým výměrem založíme od 21.11.17

2) vstoupíme do aktualizace mzdy daného zaměstnance, přejdeme na záložku Základní mzda – Měsíční mzda, kde zaškrtneme políčko uživatelská změna částky, do pole Základ zadáme ručně vypočítanou hrubou mzdu z obou mzdových složek tj. Zaměstnanec měl mzdový výměr do 20.11.17 15.000,- a od 21.11.17 18.000,- ( základ = sečtené poměrné části z těchto dvou platů)

Našli jste odpověď?