Tisková sestava "Výpočet daně a daňového zvýhodnění", řádek 4 - hodnota bezúplatného plnění.

Našli jste odpověď?