Deponace srážky ze mzdy znamená, že zaměstnavatel je povinnen po doručení nařízení výkonu rozhodnutí, příp. exekučního příkazu provádět srážky ze mzdy, aniž by rozhodnutí nabylo právní moci.

Zaměstnavatel srážky deponuje (tzn., že se ze mzdy srážka provede, ale peníze nikam neodcházejí, zůstávají pouze sražené) do doby, než mu je doručeno usnesení o nabytí právní moci. V tomto okamžiku se doposud provedené srážky odvedou na účet oprávněného a následně už se každý měsíc takto sráží již bez deponace.

Při zadávání exekuce do personalistiky je zde dostupné pole "Deponovat do:" Toto pole je však pouze informativní údaj, jeho vyplnění tedy nezabrání vytvoření ostatního závazku ze mzdy a případnému nabídnutí k vložení do příkazu k úhradě.

Našli jste odpověď?