Sociální pojištění počítá se sazbou 26 % z toho důvodu, že máte v nastavení firmy, modulu Zaměstnanci - Ostatní zaškrtnutou položku Refundace 50 % náhrady mzdy za nemoc. Tato položka se používala dříve, a firma odváděla právě 26 % sociální pojištění.

Když políčko odškrtnete a v aktualizaci mezd zadáte Zrušit výpočet a poté Přepočti mzdu, sociální pojištění se vypočítá správně.

Našli jste odpověď?