V modulu Zaměstnanci > Mzdové složky - vstup a výběry je služba Rekapitulace složek.

Pod touto službou je k dispozici tisková sestava "Přehled mzdových složek" kde získáte souhrné údaje.

Našli jste odpověď?