Zřejmě máte na bankovním nebo pokladním dokladu vyplněný řádek DPH. V takovém případě vstupuje do podkladů uhrazující doklad a faktura se tam neobjeví. Při spárování dokladu musí být uhrazující doklad správně s řádkem 0 - Bez vlivu na DPH
a na fakturu vyplníme příslušné řádky. Protože se na uhrazujícím dokladu nevyčísluje DPH, vstupovala by do přiznání chybně nulová hodnota.

Našli jste odpověď?