V případě, kdy pracovník ukončil poměr v průběhu roku, provádíme ukončení následovně:

1) nejprve zadáme ukončení v sekci Personalistika

2) provedeme výpočet mzdy za poslední měsíc

Pokud budeme postupovat obráceně, je nutné po ukončení v personalistice zadat přepočet mzdy v sekci Aktualizace mezd u posledního měsíce, aby se přepočetl nárok na dovolenou a zbývající část se mohla pracovníkovi proplatit.

Našli jste odpověď?