Vydané faktury

Banka
Banku (příjem) je zapotřebí zaúčtovat např. 221/261 (peníze na cestě).

Mezikrok

Hodnotu banky (v Kč) je zapotřebí vydělit hodnotou faktury (v měně), tímto krokem se získá přepočtový kurz.

Vzájemný zápočet

Dalším krokem je vytvoření vzájemného zápočtu (Ručně). Na straně výdeje bude vyrovnaný účet 261 - 395/261.

Na straně příjmu ve vzájemném zápočtu se vyplní příslušná měna z faktury, přepočtový kurz a hodnota faktury (v měně).

Zaúčtování v tomto případě bude 395/311.

Po spárování zápočtu s příslušnou vydanou fakturou vznikne automaticky kurzový rozdíl (viz screenshot vazeb níže).

Našli jste odpověď?