Pole alpha-2 zastupuje kód státu. Kód státu je možné najít v menu Nástroje - Číselníky - Státy.

Našli jste odpověď?