Konkrétně mezi příjemcem a zpracovatelem vztah nemusí být žádný. Nad příjemcem
i zpracovatelem je správce dat, který poskytuje osobní údaje a definuje, jak s údaji mají dále nakládat.

Příklad příjemce a zpracovatele:

Příjemce - přepravní společnost (aktivní, musí s údaji dále pracovat)

Zpracovatel - ABRA Flexi (pasivní, údaje pouze schraňujeme)

Našli jste odpověď?