Omezit viditelnost nákupních cen můžete v modulu Nástroje - Uživatelské role - Prodej - prodejní kasa a v pravém sloupci zatrhnete "Upřesnění přístupu" a odškrtnete možnost "Vidět nákupní cenu".

- to samé je zapotřebí udělat na záložce Prodej - Přehledy položek dokladů - položky vydaných faktur a prodejek - v pravém sloupci zatrhnout "Upřesnění přístupu" a odškrtnout možnost "vidět nákupní cenu" pak se již nebude zobrazovat.

Našli jste odpověď?