Při spuštění aplikace se vám zobrazí přihlašovací dialog, v rámci něhož máte možnost zvolit datový zdroj, ke kterému se chcete připojovat. Pokud provozujete Flexi pouze na jednom počítači, nemusíte se jeho nastavením zabývat. V případě, kdy provozujete Flexi v síti a datový zdroj je umístěn na jiném počítači, musíte k němu nastavit cestu.

Přidání nového datového zdroje

Přidání nového datového zdroje probíhá skrze dialog Správa datových zdrojů. Ten je přístupný z přihlašovacího dialogu, kde klepnete na ozubené kolečko.

Zobrazí se vám dialog pro správu datových zdrojů, kde po instalaci bývá v seznamu dostupný zdroj pojmenovaný Místní počítač. Po pravé straně dialogu jsou pak dostupná tlačítka pro správu datových zdrojů

Klepnutím na tlačítko Nalézt provede automatické dohledání serveru Flexi v síti. Pokud pomocí této funkce nebyl žádný server nalezen, máte možnost jej přidat ručně klepnutím na tlačítko Přidat.

V dialogu pro přidání nového zdroje zadejte do pole Pojmenování serveru jméno, pod kterým chcete mít zdroj pojmenován v seznamu. Nejedná se o adresu serveru a jméno si můžete zvolit dle svého uvážení. Do pole Adresa serveru zadejte adresu serveru (jméno nebo IP adresu), kde běží databázový server s účetními daty. Jako port serveru zadejte 5434, pokud vám správce serveru neřekne jinou hodnotu.

Po vyplnění formuláře pak klepněte na tlačítko Přidat. Při přidávání nového datového zdroje je ověřováno, zda je datový zdroj dostupný a zda je korektně inicializován. Pokud se zobrazí chybové hlášení o nedostupnosti datového zdroje, ověřte, zda skutečně běží a zda je z vašeho počítače dostupný. Může se totiž stát, že je blokován firewallem či databázový zdroj není nakonfigurován pro vzdálený přístup.

Po přidání bude zdroj dostupný v seznamu dostupných zdrojů, který můžete libovolně upravovat a jednotlivé zdroje v případě potřeby odstraňovat. Přihlášení k nově přidanému zdroji provedete skrze přihlašovací dialog, kde ve výběrovém seznamu zvolíte vámi přidaný datový zdroj.

Obnovení výchozího nastavení

Pokud se vám omylem podařilo odstranit výchozí nastavení datových zdrojů, můžete jej snadno obnovit. V dialogu správy datových zdrojů klepněte na tlačítko Výchozí.

Našli jste odpověď?