Po spuštění aplikace Flexi pomocí ikony na ploše či z nabídky Start se zobrazí dialog Přihlášení do aplikace. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí tento dialog:

Správa datových zdrojů slouží ke správě zdrojů dat účetnictví. Pod zdroji dat si lze představit místo, kde je uloženo účetnictví vaší firmy či firem, které spravujete. Pokud provozujete účetnictví pouze na jednom počítači, nemusíte se nastavením tohoto dialogu zabývat. V případě, kdy máte data účtovaných firem uložena v síti, přidáte pomocí tohoto dialogu jejich umístění.

V levé části dialogu je seznam zdrojů dat (úložišť, serverů), kde je umístěno účetnictví vaší firmy nebo dalších účtovaných firem. Pokud provozujete ABRA Flexi pouze na místním počítači, je v seznamu datových zdrojů jako výchozí položka "Místní počítač".

V pravé části dialogu je seznam akcí, které lze s těmito zdroji realizovat. Dostupné volby:

Nalézt

Provede automatické vyhledání dostupných datových zdrojů v místní síti. Pokud je nějaký datový zdroj nalezen, je automaticky přidán do seznamu.

Přidat

Slouží k přidání nového datového zdroje (např. serveru v síti).

Upravit

Slouží k úpravě existujícího datového zdroje.

Odebrat

Slouží k odstranění existujícího datového zdroje.

Výchozí

Slouží k obnovení výchozího nastavení datových zdrojů.

Při volbě akce "Přidat" či "Upravit" se zobrazí dialog, ve kterém lze přidat, resp. upravit datový zdroj (server):

Dialog obsahuje pole:

Pojmenování serveru

Jméno datového zdroje. Název zvolte dle svého uvážení.

Adresa serveru

Adresa databázového serveru. Adresa může mít například podobu mujserver.cz.

Port serveru

Číslo portu (výchozí hodnota je "5434"), na kterém je dostupný datový zdroj.

Našli jste odpověď?