Automatickou uživatelskou vazbu lze vytvořit v menu Nástroje -> Číselníky -> Typy uživatelských vazeb.

Zobrazovat na formuláři - agenda, v které je možné dohledat vybraná navázaná data

Data z formuláře - agenda, odkud se získávají vybraná data

Kde následující pole odpovídá primárnímu záznamu - vybraná data


_____________________________________________

Příklad vytvoření uživatelské vazby mezi inventurou a vygenerovanými doklady.

Vygenerované doklady z inventury jsou následně vidět ve vazbách dané inventury.

_____________________________________________

Příklad vytvoření uživatelské vazby mezi přijatou fakturou a příkazem k úhradě.

Vazba se následně vytvoří u přijaté faktury po načtení do příkazu k úhradě.

Abychom viděli, o který příkaz se jedná, je potřeba vazbu označit a zvolit Otevřít. Otevřou se nám položky příkazu k úhradě. Následně si zobrazíme sloupec Příkaz, který obsahuje ID příkazu, ve kterém je faktura obsažena. V evidenci příkazů k úhradě si následně můžeme příkaz podle ID dohledat.

Našli jste odpověď?