Na horní liště seznamu dokladů, ale i na horní liště samotných dokladů je tlačítko Vazby.

Jeho pomocí získáte informaci o všech dokladech, které na vybraný doklad mají vazbu. Tyto vazby mohou vzniknout různými způsoby:

 • Pokud máte v typu dokladu zaškrtnuto "Automaticky generovat skladové doklady", pak při tvorbě dokladu se skladovými položkami, automaticky vznikají i skladové doklady.

 • Při úhradě dokladu – po jeho spárování

 • Pokud vytvoříte vazbu záměrně pomocí tlačítka Služby na horní liště. U tohoto tlačítka jsou nadefinované různé možnosti vazeb – mimo jiné i u tzv. obchodního kolečka.

Pokud je doklad samostatný a není dosud ve vazbě s žádným jiným dokladem, program vás o tom informuje.

Pokud vazby existují, zobrazí se samostatný dialog.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Vždy na prvním řádku dialogu – silněji vytištěném je doklad, ke kterému zjišťujete vazby. Na dalších řádcích jsou pak všechny ostatní doklady, jak postupně na sebe navazovaly. Všechny tyto vazby jsou pak vidět u všech vzájemně propojených dokladů.

Již přímo z dialogu se dozvíte o navázaných dokladech řadu informací:

 • Název modulu - Tím hned zjistíte, ve kterém modulu navázaný doklad najdete.

 • Typ vazby - Z této hodnoty zjistíte, o jaku vazbu se jedná – např. úhrada, vazba ZDD, odpočet ZDD, skladový doklad apod.

 • Datum vystavení - Datum vystavení dokladu

 • Zkratka - Interní číslo dokladu

 • Celkem [Kč] - Celková hodnota dokladu v Kč

 • Měna - Zde se dozvíte v jaké měně je doklad veden, pokud je veden v cizí měně.

 • Celkem [měna] - Celková hodnota dokladu v měně

 • Datum zaúčtování - Datum zaúčtování dokladu

 • Typ dokladu - Typ dokladu tak, jak je uveden v typech dokladů, např. záloha, faktura, pokladna apod.

 • Stav dokladu - v jakém stavu doklad je, např. uhrazeno, částečně uhrazeno.

 • Variabilní symbol - variabilní symbol dokladu

 • Popis - popis daného dokladu

 • Poznámka - poznámka k danému dokladu

 • Uživatel - uživatel, který doklad vytvořil

Pokud si vyberete určitý navázaný doklad, tak stiskem tlačítka Otevřít doklad otevřete příslušný doklad k prohlížení, příp. opravám.

Související:

Našli jste odpověď?