V souvislosti se současnou situací se týká hodně firem zadání volna z důvodu opatření vlády. Objevují se zde nejčastěji dvě situace:

  1. zaměstnanec zůstává doma s dítětem, které nemůže do školky - tuto záležitost zadáváme klasicky jako OČR

  2. zaměstnanec zůstává doma, protože je zavřená provozovna - v tomto případě, kdy se jedná o překážku ze strany zaměstnavatele, zadáváme do nepřítomnosti Prostoj. Můžete si zde vybrat složku podle toho, kolik procent zaměstnanci budete vyplácet (60, 80 nebo 100 %)

Proplacení mzdy tedy nezadávejte přes odměny apod., ale postupujte následovně:

1. dohledejte zaměstnance v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd a otevřete ho přes tlačítko Změnit

2. rozklikněte pole "Aktualizuj nepřítomnost"


3. klikněte na tlačítko "Nový"

4. do pole "Důvod nepřítomnosti" zadejte "Prostoj" nebo ho vyberte přes ikonu lupy, zadejte trvání nepřítomnosti a uložte

5. následně pusťte přepočet mzdy

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Informace, jak o příspěvek požádat, je uveden na stránkách MPSV zde. Žádost je podávána na Úřad práce ČR. Žádosti nejsou časově limitovány. K žádosti se přikládá Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd v tabulce Microsoft Excel. Uvádí se soupis zaměstnanců, kterým byly vypláceny náhrady z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, výše náhrad a výše zdravotního a sociálního pojištění.

Poznámka:

Mzdová složka Prostoj umí spočítat Náhradu za svátek až od verze 2020.2.0.7.

Aby se spočítala Náhrada za svátek v předchozích verzích, je potřeba Prostoj zadat mimo svátky, tzn. například za duben ho zadat dvakrát a to od 1.4. do 9.4. a od 14.4. do 30.4.

Náhrada za svátek se tímto způsobem spočte za 100%. Pokud tedy zadáváte Prostoj 60% nebo 80%, je potřeba ručně upravit Náhradu za svátek, aby odpovídala procentům prostoje.

Našli jste odpověď?