Do tiskové sestavy se zápočty slučují dle pole "Čís. zápočtu" na daném dokladu vzájemného zápočtu.


Toto pole můžete dle potřeby upravit.

Našli jste odpověď?